Världen genomgår just nu ett paradigmskifte. Vi står vid ett vägval. Valen står mellan att gå all in för individualismen och satsa på sig själv utan anpassning till omvärlden eller att hoppa av karusellen för att söka sig tillbaka till naturen och ett lugnare tempo. Back to basic. Slow food och Simple Living har uppstått ur den senare riktningen. Den mer jordnära inriktningen som strävar mot ekologiskt hållbar livsstil och ett mindre stressigt levnadstempo har uppstått som en reaktion mot rådande system och allt starkare individualism. Hur gör man för att hoppa av karusellen och välja en enklare livsstil och fungerar det för alla? Vi söker svaren här.